اینجا تذهیب کده سهیلاست
تاریخ انتشار
خادم تاجر و هنرمند در یک خانه
هفته نامه پیام شهر قزوین

هنرجویان تذهیب زیر نور رنگارنگِ تابیده از پشتِ شیشه های این اُرُسی ها نقش گل و مرغ روی لچکی تابلوها میزنند. دیوارهای این اتاق شاه نشین حالا 4 سال است که با تابلوهایی پوشیده شده که از طرح های هنرمندان تذهیبکار و خوشنویس است؛ تابلوهایی که بسیار یشان طرح های بداه های است که در همین محیط خلق شده و آب و رنگشان مثل حال این خانه از پشت این شیش هها خوش است.
سهیلا اسکندری هنرمندی که این اتاق را به عنوان دفتر کارش در اختیار دارد، می گوید: «هیچ روزی از کار کردن در این بناها مثل روز قبل نیست، منظره حیاط و دیدن تغییر فصلها روی شاخه های درختانی که از پشت شیشه ها پیدا هستند و رقص نور و جهت تابش نور که هر روز از سال با روز قبل متفاوت است. » او که میگوید این اتاق رو به جنوب زمستانه است و از همین پاییز تا آخر زمستان هر روز از پشت شیشه های رنگی اش بیشتر نور روی کاشیهای لعابدار کف اتاق و میزِ کار هنرجوهام یافتد و گرمایش به اتاق گرمی می دهد و زیبایی اش روح هنرمندان را تازه می کند و به خلاقیتشان جان می دهد؛ اما تائید هم می کند که هنرمندان از نظر احساسی بهتر از بقیه می توانند این بناها را سرپا نگه دارند.

دانلود هفته نامه

منبا

بیشتر