راهنمای نقاشی وکتاب آرایی در ایران
تاریخ انتشار
راهنمای نقاشی وکتاب آرایی در ایران

عنوان: راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران
تالیف : اردشیر مجرد تاکستانی
ناشر : آستانه مقدسه حضرت معصومه

.منبعی فوق العاده نفیس و عالی برای یادگیری نکات نگفته برای خوشنویسان و مذهبان

تمام مطالب این کتاب به صورت کاربردی و همراه با اشکال رنگی فراوان جهت کمک به فهم بیشتر مطلب ارائه شده اند، که از اهم آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تاریخچه پیدایش کاغذ، کاغذ و کاغذسازی ،‌ الیاف کاغذ ، وسایل کاغذ سازی ،‌ روشهای ساخت کاغذ ،‌ رنگ کاغذ و وسایل لازم برای آن ، رنگ کردن با چای ، رنگ کردن با پوست پیاز ، رنگ کردن با جوهر پوست گردو ، رنگ کردن با گل گاوزبان ، رنگ کردن با رنگ های شیمیایی ،‌ رنگ آمیزی با حنا ، رنگ با پوست بادمجان ،‌ رنگ کردن با حنا ،‌ رنگ آمیزی با نیل ، آهار با گل ختمی ، آهار با شیره گندم ، آهار با سریشم ، آهار با تخم خیار، آهار با لعاب اسپرفول یا اسپرزه ، مهره و مهره زنی و وسایل مهره زنی ، بوم سازی ، روش ساخت بوم ساده ، طریقه ساخت بوم مرقش ، طریقه ساختن بوم زرک ،‌طرز تهیه بوم ابری و وسایل لازم برای تهیه آن ، قلم مو سازی و وسایل لازم برای آن ، قلم مو سازی در چین ، طرز گرفتن قلم مو ، طرزساختن کاغذ ابروباد ، اسباب و لوازم ساختن کاغذ ابر و باد ،‌ طریقه ساختن کاغذ ابروباد با عصاره شنبلیله ، حل کردن طلا و نقره ، زرافشانی کردن حواشی کاغذ و کتب و وسایل آن ، جدول کشی و وسایل آن ، دندان موشی ، قطعه سازی ، قطاعی ، سوخت یا معرق ، انگ ، صنعت عکس ،‌ تشعیر ، روغن کمان ، دو پوست کردن کاغذ ، رنگ، کاغذ ابری و …

خرید کتاب

بیشتر