کتاب شاهکارهای نگارگری ایران
تاریخ انتشار
کتاب شاهکارهای نگارگری ایران

عنوان:  شاهکارهای نگارگری ایران (با قاب)
موضوع:هنر
نویسنده : کلود کرباسی، ماری پرهیزگاری، پیام پریشان زاده

درباره کتاب: این کتاب توسط موزه هنرهای معاصر تهران تهیه شده است. چاپ اول این کتاب به مناسبت برگزاری نمایشگاه شاهکارهای نگارگری ایران در موزه هنرهای معاصر تهران، بهار ۱۳۸۴ منتشر شده است. دوزبانه: فارسی – انگلیسیتنظیم مطالب و ویرایش علمی: عبدالمجید حسینی‌راد تحقیق و توضیحات نسخه‌ها و تصاویر شاهنامه طهماسبی: محبوبه رزمجو

خرید کتاب

بیشتر