کتاب کاخ گلستان
تاریخ انتشار
کتاب کاخ گلستان

عنوان: کاخ گلستان
ناشر:زرین و سیمین
نویسنده : محمد حسن سمسار و محمد علی داودی پور

کاخ موزه گلستان نهاد فرهنگی و هنری است که در سالهای پس از انقلاب برای بازدید عموم به صورت موزه بازگشایی شده و مجموعه زبده ای از شاهکارهای نگارگری و خوشنویسی و عکسها و تابلوها و نسخ خطی گرانبها در کتابخانه آن نگهداری میشود. این کتابخانه هر چند از نظر شمار کتاب و مرقع و دیگر آثار هنری کتابخانه ای کوچک است اما به سبب ارزش والای آثار بی مانند گرد آمده در آن در شمار مهمترین کتابخانه های ایران به حساب می آید. در این آلبوم بسیار نفیس که فروتنانه ادعا میکنیم یکی از خوش چاپ ترین کتابهایی است که تا به حال در مورد موزه های ایران به چاپ رسیده و به خوبی با کتابهای نوع خود در جهان قابل مقایسه است گلچینی از این گنجینه هنری به بینندگان هنردوست عرضه میشود.

خرید کتاب

بیشتر