گالری دومین نمایشگاه نگارگران مکتب قزوین – 1398
تاریخ انتشار

بزرگداشت استاد بیوک احمدی افتتاح دومین نمایشگاه نگارگران مکتب قزوین. برگذاری ورکشاپ های هنری و نشست تخصصی اساتید.

با حضور استاد آیدین آغداشلو، کیانوش معتقدی، اسد فقیهی، سهیلا اسکندری، رحیم عظیمی، علی اکبری جاوید استاد تنکابنی، استاد رجایی، استاد تهرانیان، استاد حامدی، مجید فداییان، محسن آقامیری، استاد اردشیر مجرد تاکستانی، استاد نجومی، احمد ابوطالبیان، جواد جدی، پروین داماد، شهناز ملکی، سهیلا جاهد، محسن مرادی، فاطمه مرادی، محمد مرادی، نازنین رهنما، سید احمد عقیلی، سید هاشم حسینی، پیمان گلکار، هرداد لطفی پور.

بیشتر